klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Äldre, äldreomsorg > Vilket stöd kan du som äldre få?

Vilket stöd kan du som äldre få?

Om du är över 65 år och själv inte kan tillgodose dina behov, till exempel klara vardagliga sysslor själv eller hjälp med personlig omvårdnad kan du få stöd och hjälp av socialtjänstens äldreomsorg. Det stöd du beviljas är individuellt och fattas utifrån dina behov och din situation. Ni använder er till biståndhandläggare för utredning och beslut om insatser. Vanliga stödinsatser beskrivs nedan.

Här nedan finner du en lista med länkar till ett antal olika saker du kan få hjälp med när du är äldre:

Hemtjänst Fotvård
Trygghetslarm Färdtjänst
Matleverans Parkeringstillstånd
Dagverksamhet Träffpunkter
Anhörigstöd, avlastning
Boende

Kommunen utför inte hälso- och sjukvårdsuppgifter(medicindelning, smörjning med salvor som är ordinerade av läkare, såromläggning m.m.) i det egna privata hemmet. Detta är primärvårdens/ din hälsocentrals ansvar. För boende på särskilt boende har kommunen ansvar upp till och med sjuksköterskenivå.

 
 

Sidan uppdaterad:  2018-09-04
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen