klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Familj, barn och ungdom > Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Våldsutsatta kvinnor och barn som upplevt våld i nära relationer
Samhällets uppgift är att skydda, stödja och hjälpa med hänsyn till individens behov och eventuell hotbild. Barnen i en familj där det förekommer våld blir utsatta, och de vet mer om våldet än vad de vuxna många gånger tror att de gör.

Våld förekommer i olika slags relationer, både i samkönade och i enkönade. Ibland kan våldet vara s.k. hedersvåld.

Socialtjänsten har till uppgift att erbjuda stöd och hjälp.

Kontakta socialkontoret, se kontaktuppgifter till höger.

Den nationella kvinnofridslinjen har en kristelefon som är bemannad dygnet runt tfn. 020-50 50 50 lämnar information om vad samhället kan erbjuda i form av hjälp och stöd.

Efter kontorstid eller om du tycker att situationen är akut ring socialjour. Kontaktuppgifter till höger.  

 

Kvinnor utsatta för våld

Som utsatt kvinna kan du känna igen dig i att du:
 • Kontrolleras genom överdriven uppmärksamhet och svartsjuka
 • Får motta kränkningar i ord eller handling ofta med sexuella anspelningar
 • Hotas och trakasseras
 • Kritiseras och skuldbeläggs
 • Angrips fysiskt, blir slagen eller utsätts för sexuellt våld

Socialtjänsten kan ge dig stöd

 • Det kan gälla någon att prata med om din situation eller att förmedla samtalsstöd
 • Rådgivning och information om rättsprocessen
 • Stöd vid en eventuell polisanmälan
 • Hjälp med ansökan om skyddad adress
 • Förmedla kontakt för skyddat boende
 • Ekonomiskt bistånd
 •  Familjerådgivning
 • Barnstöd. Det är viktigt att uppmärksamma barn och ungdomar som som lever i familjer där en förälder utsätts för våld. Barnet delar upplevelsen av våldet. Socialtjänsten kan ge eller förmedla särskilt stöd till barn och ungdomar som upplevt våld i familjen  

Till dig som våldsutövare

Våld är alla handlingar som skrämmer, skadar, smärtar eller kränker och som genom detta försöker att påverka eller styra andra människor. Hur definierar du våld? Har du hotat, förnedrat, kränkt eller slagit din partner eller någon annan i din närhet?

Det finns hjälp att få för dig som vill ha hjälp att bryta mönstret.

Som kvinna vänder du dig till Individ och familjeomsorgen, se kontaktuppgifter till höger.

Som man vänder du dig till Centrum för män, se kontaktuppgifter till höger.
 

 
 

Sidan uppdaterad:  2016-09-23
Kontaktinformation

Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorg


Telefon

0918-140 00

Telefontid

Socialsekreterare: 9.15- 10.00
 
Kontaktinformation

Socialjour


Socialjour efter kontorsstid och helgdagar.


 


Ring 112

 
Kontaktinformation

Centrum för män, Skellefteå


Telefon

020-73 55 55

Centrum för män (CFM) är en verksamhet som bedrivs i samarbete mellan Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting. Vi vänder oss till personer, oavsett ålder, som använder våld i nära relationer och som vill ha hjälp att förändra sitt beteende.
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen