klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Hälso- och sjukvård > Sjukvård och tandvård > Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvara för att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har ett övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet inom vården. Det omfattar de som bor i kommunens särskilda boenden eller bostäder med särskild service vid funktionsnedsättning samt de som är inskrivna i hemsjukvård ska få en god och säker hälso- och sjukvård enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen).

MAS är också anmälningsskyldig till Inspektionen för vård och omsorg anmäla händelser i samband med vård och behandling som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.


Vanliga uppgifter är att:

  • Se till att bestämmelser och regler är kända och att alla följer dem
  • Göra kvalitetsmätningar och upprätta kvalitetssystem
  • Upprätta riktlinjer och förfaringssätt inom olika områden
  • Bestämmelser om läkemedelshanteringen
  • Ansvara för delegeringar för hälso- och sjukvårdsuppgifter sker på ett säkert och rätt sätt.

Kontaktuppgift till MAS hittar du till höger.

 
 

Sidan uppdaterad:  2019-01-28
Kontaktperson

Östlund
Carin Östlund
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Telefon

0918- 142 41

E-postadress


Arbetsplats
Medicinska enheten

Äldreomsorg
 

 

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen