klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Hälso- och sjukvård > Sjukvård och tandvård > Ansvarfördelning kommun och landsting

Ansvarfördelning kommun och landsting

Region Västerbottens (landstinget( ansvarar för att det finns bra sjukvård för alla, och att ge förutsättningar för en god hälsa för alla invånare i Västerbotten. Västerbottens landsting ansvarar till exempel för sjukhus, hälsocentraler och folktandvården.

Kommunens ansvar
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda en god hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå till de personer som:
  • bor i särskilt boende eller på korttidsboende
  • har behov av insatser i hemmet - hemsjukvård eller rehabilitering
  • finns på dagverksamhet
När dessa insatser ges ska kommunen även erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.

Alla insatser som den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder ska utgå ifrån den sökandes livssituation och vara individuella och lämpliga utifrån behovet. Det egna självbestämmandet är viktigt.

Norsjö kommun erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. För hjälp från läkare ansvarar alltid hälsocentral och sjukhus.

Övergripande ansvarig i kommunen
Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, har ett övergripande ansvar för att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.
MAS telefon måndag - torsdag.
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-01-28
Kontaktinformation

Medicinska enheten
Medicinska enheten


Telefon

0918-142 39 (enhetschef Annette Johansson)

E-postadress


 

 
Kontaktinformation

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS


Telefon

0918-142 41

Telefontid

Måndag – fredag

Besöksadress

Storgatan 33

E-postadress

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen