klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Anhöriga och frivilliga > Anhörigstöd, avlastning

Anhörigstöd, avlastning

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver din hjälp i vardagen. Din omsorg för en närstående kan betyda mycket för hens livskvalitet.

Du som anhörig behöver ibland också stöd, hjälp och tid för dig själv.

Många anhörigvådrare känner inte till de möjligheter till hjälp som finns. Ibland kan det kännas svårt att be om hjälp när man är van att klara allting själv. Man vet kanske inte heller vem man ska vända sig till i de olika frågor och funderingar man kan ha.

Vilken hjälp kan du få?

Stöd som ges utan biståndsbeslut:

  • Anhörigträffar och aktiviteter för anhörigvårdare.
  • Telefonkontakt för råd och stöd.
  • Utbildning för anhöriga via Norsjö demensteam.
Stöd som ges med biståndsbeslut:

  • Dagvård för personer med demenssjukdomar och andra sjukdomar.
  • Anhörigbidrag för anhöriga som avstår från arbete för att vårda sjuk närstående.
  • Växelvård
  • Avlösning i hemmet i form av hemtjänst.
  • Larm av olika slag.

Kontaktuppgifter finns till höger.
 
 

Sidan uppdaterad:  2018-09-04
Kontaktperson

Berit Holmberg
Anhörigstödjare

Telefon

070-383 21 90

E-postadress


Arbetsplats
Äldreomsorg

 

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen