klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Funktionsnedsättning > LSS > Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet


Korttidsvistelse innebär att den enskilde tillfälligt vistas på ett korttidshem, hos en stödfamilj eller deltar i lägerverksamhet. För en person med funktionsnedsättning kan korttidsvistelse både tillgodose behov av miljöombyte och rekreation och ge möjlighet till personlig utveckling. Genom korttidsvistelse ska anhöriga kunna ges avlösning och utrymme för avkoppling.

I Norsjö kommun har vi Snäckan som är ett korttidshem och HVB för barn, vi har även möjlighet att verkställa korttidsvistelse för vuxna.

Omvårdnad
Snäckan är bemannad av omvårdnadspersonal dygnet runt, i enlighet med verksamhetens behov. Personalen har kunskap och erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar.
 
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-05-24
Kontaktperson

Åsa  Eriksson
Enhetschef funktionsnedsättningsomsorgen

Telefon

0918-14 111

E-postadress


Arbetsplats
Funktionsnedsättningsomsorg

Ansvarar för:
 Kroken, Åkargatan 13, dagcenter, Snäckan och kontaktpersoner inom handikappomsorgen
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen