klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Resor, transporter, besök > Ledsagning

Ledsagning

Ledsagning

Ledsagarservice är en insats för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att kunna delta i samhällslivet på lika villkor som andra jämnåriga. Insatsen syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning.

Vem kan få ledsagarservice?
Ledsagarservice kan beviljas dig som på grund av funktionsnedsättning har behov av ledsagare för att kunna besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet eller för att promenera.

Ledsagning kan vara aktuellt för dig som:

  • har funktionshinder eller psykiskt funktionshinder
  • inte kan ta sig ut själva eller med hjälp av färdtjänst och
  • inte kan få hjälp av frivilligorganisationer eller anhöriga för att delta i aktiviteter

Funktionsnedsättningen ska inte bero på naturligt åldrande. Endast i undantagsfall kan barn under 12 år få ledsagarservice.  Ditt behov av insatsen utreds och bedöms i varje enskilt ärende. 

Vem är ledsagare?
Du får hjälp med att finna en lämplig ledsagare, men kan också komma med egna förslag. Någon nära anhörig får inte anlitas som ledsagare. 

Hur får jag en ledsagare och vad kostar det?
Ansökningsblankett hittar du i blankettarkivet. Kommunens utredningsenhet gör en bedömning av ditt behov och fattar beslut om hjälp.
Ledsagning är kostnadsfritt för dig som beviljas hjälp.

Att vara ledsagare
Som ledsagare har man ett uppdrag med timarvode och arbetstiden styrs utifrån den enskildes behov och önskemål. Är du intresserad att arbeta med uppdrag som ledsagare, kontakta någon av assistenterna.
 
 

Sidan uppdaterad:  2011-02-01
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen