klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Resor, transporter, besök > Färdtjänst > Att tänka på inför resan

Att tänka på inför resan

Inför din färdtjänstresa finns det en del du behöver tänka på. Här kommer en lista på saker som kan vara bra att komma ihåg.

Beställning
För att beställa färdtjänst ringer du Skellefteå Taxi på telefon: 0915 – 10 000, öppet dygnet runt. Det är bra om du har ditt personnummer lättillgängligt vid beställningen.

Resan bör beställas i god tid, särskilt i samband med storhelger.

Förbeställningstiden är dock minimum en timme. Starttiden kan styras en timme framåt eller en timme bakåt efter diskussionen med dig som beställt färdjänst.
 
För specialfordon behöver färdtjänsten förbeställning minst en dag före resedagen för att garantera resa. Vid speciella storhelger krävs längre förbeställningstid.

Medresenär
Du som blivit beviljad färdtjänst har möjlighet att ha med dig en medresenär. Detta ska du meddela vid beställningen av resan för att färdtjänsten ska kunna reservera plats. Antalet medresenärer är begränsat till det antal som ryms i en personbil.

Ledsagare
Om man har behov av hjälp i fordonet under resan kan man ansöka om ledsagare och få det prövat i beslutet. Av- och påstigning ska ske på samma plats som gäller för den färdtjänstberättigade. Ledsagaren får inte själv vara färdtjänstberättigad.

Service av föraren
Föraren ska hjälpa till vid på- och avstigning. Föraren ska även hjälpa till vid i- och urlastning av bagage och hjälpmedel, hämta/bära inhandlade varor samt ledsaga till och från ytterdörr.

Avgifter
Kostnaden är bussbiljettpris plus 18 kr (Länstrafikens kollektivtrafiktaxa). Du måste dock minst betala 35 kr per enkelresa.

Taxan justerar Länstrafiken varje år.
 
Två barn under 7 år åker gratis med betalande målsman.
 
Vuxen medresenär betalar samma egenavgift som färdtjänstberättigad.
 
Egna minderåriga barn till den färdtjänstberättigade betalar enligt länstrafikens taxa. För närvarande är detta halva den rörliga avgiften plus det fasta tillägget.
 
Ledsagare åker gratis liksom ledarhund.

Resegaranti
Färdtjänsten har resegaranti. Om avresetiden blir mer än 20 minuter försenad får du ersättning motsvarande din egenavgift för den aktuella resan.

Arbetsresor
Högst 44 enkelresor per månad mellan två specifika adresser (bostad och arbetsplats) medger färdtjänsten. Du som är berättigad till färdtjänst betalar avgift enligt Länstrafikens periodkort för motsvarande sträcka.
 
 

Sidan uppdaterad:  2016-11-25
Kontaktperson

Helén Ask
Överförmyndarhandläggare/ färdtjänsthandläggare

Telefon

0918-141 70

Telefontid

måndag, onsdag och fredag kl. 09:30-11:00

E-postadress


Arbetsplats
Överförmyndare

Telefontid
måndag, onsdag och fredag kl. 09:30-11:00

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen