klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Resor, transporter, besök > Färdtjänst > Resor i annan kommun

Resor i annan kommun

Den som är beviljad färdtjänst och besöker annan kommun får använda färdtjänst för lokala resor på besöksorten. Socialkontoret utfärdar intyg och biljetter som gäller för resor i annan kommun.

Färdtjänstberättigad person som är folkbokförd i Norsjö kommun kan vid vistelse i annan kommun, ex fritidsboende eller semesterresa, beviljas färdtjänst i vistelsekommunen. Vistelsen skall vara sammanhängande och överstiga sju dagar.
Är vistelsen en vecka ges tillstånd till fyra enkelresor, vid två sammanhängande veckor ges tillstånd till sex enkelresor, vid tre sammanhängande veckor ges tillstånd till åtta enkelresor och vid fyra sammanhängande veckors semester ges tillstånd till tio enkelresor. Är vistelsen en månad ges tillstånd till tolv enkelresor. Andra och tredje månaden ges tillstånd till tio enkelresor per månad.

Enkel resa får ej överskrida en reell kostnad av 400 kronor. Reskostnad utöver denna summa skall betalas av den resande, som har skyldighet att vid beställning av resan informera att kostnader överstigande 400 kronor, skall betalas av den resande själv.
 
 

Sidan uppdaterad:  2016-11-25
Kontaktperson

Helén Ask
Överförmyndarhandläggare/ färdtjänsthandläggare

Telefon

0918-141 70

Telefontid

måndag, onsdag och fredag kl. 09:30-11:00

E-postadress


Arbetsplats
Överförmyndare

Telefontid
måndag, onsdag och fredag kl. 09:30-11:00

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen