klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Resor, transporter, besök > Färdtjänst > Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst

För dig som på grund av funktionsnedsättning har behov av resor utanför Norsjö kommun finns riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst gäller för dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och som är skriven i Norsjö kommun. Om du på grund av din funktionsnedsättning får fördyrade reskostnader vid resa med allmänna kommunikationsmedel eller inte kan genomföra resan utan ledsagare kan riksfärdtjänst beviljas.

Vad kostar det att resa med riksfärdtjänst?
För resan betalar resenären en egenavgift, oberoende av färdsätt, motsvarande tågbiljettpris i andra klass beräknat på resans längd.

Så här ansöker du
Ansökan gör du hos biståndshandläggare. Ansökan ska vara handläggaren tillhanda två veckor innan planerad avresa. Vid storhelger gäller längre ansökningstid. Ansökan utreds och beslutas av handläggare på Socialkontoret, Norsjö kommun.

Enligt lagen om riksfärdtjänst SFS 1997:735 ska kommunen lämna ersättning för reskostnader för personer som till följd av stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.
 
Ändamålet med resan skall vara rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.
 
Riksfärdtjänst kan beviljas med allmänna kommunikationer i den längsta sträckan med buss, tåg eller flyg och eventuell anslutningsresa i taxi eller specialfordon.

Riksfärdtjänst kan beviljas med eller utan ledsagare, samt med eller utan medresenär.
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-03-19
Kontaktperson

Helén Ask
Överförmyndarhandläggare/ färdtjänsthandläggare

Telefon

0918-141 70

Telefontid

måndag, onsdag och fredag kl. 09:30-11:00

E-postadress


Arbetsplats
Överförmyndare

Telefontid
måndag, onsdag och fredag kl. 09:30-11:00

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen