klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Funktionsnedsättning > LSS > Gruppboende

Gruppboende

Alla människor behöver ett hem där man kan känna sig trygg. Det betyder mycket att ha ett boende som man kan kalla sitt eget. I särskilt boende för vuxna ger vi dig stöd och omvårdnad utifrån dina behov.

Du får stöd i praktiska sysslor som till exempel att laga mat och städa din lägenhet. Du får också stöd i fritidsaktiviteter och du har möjlighet till minst en självvald aktivitet i veckan. Du väljer själv om du vill delta i gemensamma aktiviteter.

Gruppbostäder är till för personer med olika slag av funktionsnedsättningar, som tillhör någon av personkretsarna i LSS.  I gruppbostaden har var och en sin egen lägenhet. Dessutom finns gemensamma utrymmen och personal som arbetar både på dagen och på natten.

Du som bor i gruppbostad har rätt att få stöd, till exempel med att planera, sköta hemmet, ordna fritidsaktiviteter och att ha kontakt med familj, god man och andra viktiga personer. Gruppbostad är en rättighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och för att du ska få möjlighet att bo i en gruppbostad måste du först få ett beslut hos kommunens LSS-handläggare.

I Norsjö kommun finns två gruppboenden för vuxna, Åkargatan 13 och Kroken. Varje boende har sin egen lägenhet antingen i själva gruppboendet eller i en lägenhet i anknytning till gruppbostaden. I gruppboendena finns det personal dygnet runt som hjälper och stöder omsorgstagarna i sitt boende och på sin fritid.

Personalens arbetssätt
Ledorden för verksamheten är respekt och inflytande.
Här arbetar personalen för att de boende ska känna trygghet och för att de ska ha en livssituation som ligger så nära samhällets övriga norm som möjligt. Med stöd av personalen kan de boende efter egen förmåga själva påverka och forma sina liv och sin vardag. Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande och personlig integritet.

 
 

Sidan uppdaterad:  2019-05-24
Kontaktperson

Åsa  Eriksson
Enhetschef funktionsnedsättningsomsorgen

Telefon

0918-14 111

E-postadress


Arbetsplats
Funktionsnedsättningsomsorg

Ansvarar för:
 Kroken, Åkargatan 13, dagcenter, Snäckan och kontaktpersoner inom handikappomsorgen
 
Kontaktinformation

Kroken


Telefon

0918-14059

Besöksadress

Lomtjärnvägen

 

 
Kontaktinformation

Tretton


Telefon

0918-106 65, 076-771 00 75

Besöksadress

Åkargatan 13 E

 

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen