klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Äldre, äldreomsorg > Boenden

Boenden

Solbacka

När du inte kan få ditt behov av vård och omsorg i hemmet tillgodosedda trots omfattande hjälpinsatser från hemtjänsten kan det bli aktuellt att ansöka om ett särskilt boende.

Särskilt boende är ett gemensamt namn för olika slag av bostäder som riktar sig till personer som behöver hjälp med omfattande omvårdnad och service dygnet runt. En individuell prövning görs alltid innan du beviljas en plats. Den enskilde kan inte ställa krav på ett visst boende utan blir anvisad ett boende inom kommunen.

Allt särskilt boende består av lägenheter som du hyr, precis som i eget boende. Utöver hyran betalar du en avgift för hjälp och omsorg samt för mat och förbrukningsartiklar. Lägenheterna i särskilt boende är handikappanpassade och har trygghetslarm.

I särskilt boende finns omvårdnadspersonal och tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Kommunen ansvarar för sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå. Kommunen har också ansvaret för din rehabilitering om du bor i särskilt boende. Varje enhet har tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut. Landstinget ansvarar för läkarinsatserna.

Ansökan
Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare. Efter behovsprövning kan du erhålla plats på särskilt boende.

Överklaga
Har du fått avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Skrivelsen med överklagandet skickas till kommunen  inom 3 veckor från den dag du tagit del av beslutet. I skrivelsen skall du ange vad du anser vara felaktigt i beslutet och vad du vill ha för ändring. 
 
 

Sidan uppdaterad:  2017-01-11
Kontaktperson

Erik Forsberg
Vik. Enhetschef Vinkelbo

Telefon

0918-14242

E-postadress


Arbetsplats
Äldreomsorg

Vinkelbo
 
Kontaktinformation

Vinkelbo
Vinkelbo


Besöksadress

Storgatan 33

Korttidsboende
Tfn. 0918-142 45

Särskilt boende, avdelning 2
Tfn. 0918-142 44
 
Kontaktinformation

Solbacka
Solbacka


Telefon

0918-142 21

Besöksadress

Skolgatan 43

Postadress

Skolgatan 43
935 32  Norsjö

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska
Telefon: 0918-142 22

Telefonlista till Solbackas avdelningar:
Avdelning Lingon
Tfn. 070-307 27 76

Avdelning Hjortron
Tfn. 070-309 56 17

Avdelning Blåbär
Tfn. 070-306 82 94

Avdelning Vinbär
Tfn. 070-309 38 82

Avdelning Hallon
Tfn. 070-225 51 83

Avdelning Krusbär
Tfn. 070-306 96 27
 
Kontaktinformation

Bäckgården Bastuträsk


Besöksadress

Kanalgatan 5

 

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen