klart.se

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag kommunen ger till handikappanpassning av permanentbostäder. Bidraget skall användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet. Detta gäller exempelvis anpassningar som underlättar:

  • förflyttning i bostaden
  • sömn och vila
  • skötsel av hygien
  • laga mat och äta
  • transport in och ut ur bostad
Exempel på vanliga anpassningar
Med hjälp av bostadsanpassningsbidrag kan du göra anpassningar i bostaden som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar i den. 

Exempel på vanliga anpassningar inomhus som man kan få bidrag till är att bredda dörröppningar, ta bort trösklar, ordna en duschplats istället för badkar och att anpassa köket. I samband med allergisanering lämnas bidrag för ex.vis utbyte av olämpligt golv- och/ eller väggmaterial.

När det gäller utomhusanpassningar kan man få bidrag till räcken och ledstänger, ramper, automatiska dörröppnare, hårdgöring av gångvägar m.m. Man kan även söka på andra åtgärder än ovanstående, men det skall alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionshindret.

Vem kan söka bidrag?
Du som har en funktionsnedsättning eller som bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget lämnas till dig som person oavsett om du äger din bostad eller bor i hyresrätt eller bostadsrätt. För anpassningar i hyres- eller bostadsrätter krävs fastighetsägarens medgivande.

Kan man få bidrag till bostadsanpassning vid flytt?
Det är viktigt att du väljer bostad med stor omsorg. För att få bostadsanpassningsbidrag i samband med flytt krävs särskilda skäl till valet av bostad när det gäller kostnadskrävande åtgärder. Om du har frågor kring flytt är du välkommen att ta kontakt med oss.
 
 

Sidan uppdaterad:  2011-06-29
Kontaktinformation

Arbetsterapeuter


Kommunens särskilda boenden, hemsjukvård
Sofie Lindström
Maria NilssonVi arbetar mot dessa områden:
Hemsjukvård/Hembesök
Bäckgården
Vinkelbo korttidsboende
Vinkelbo avd 2
Solbacka
Omsorgen (dagcenter + boenden)
Demensteamet Norsjö kommun


 


Telefon: 0918-142 40


Telefontid: 8.00-8.30

 

 

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen