klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Hälso- och sjukvård > Hjälpmedel och bostadsanpassning

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Hjälpmedel, bostadsanpassing

Om du på grund av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att fungera i vardagen har du rätt att ansöka om hjälpmedel eller bostadsanpassningsbidrag.

För många är olika slag av väl fungerade hjälpmedel en förutsättning för att kunna leva ett mer självständigt liv. Hjälpmedel är individuellt utprovade och anpassade. Det kan vara exempelvis rollator, toaförhöjning, duschpall och rullstol. Hjälpmedel handhas av vård- och omsorgsförvaltningen.

Täcker kostnader för att anpassa bostaden
Ibland är det även nödvändigt att anpassa bostaden för att du ska kunna leva ett självständigt liv. Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag som täcker kostnaden för nödvändiga anpassningar av bostadens fasta funktioner. Exempel på bostadsanpassningar kan vara ramper, förstärkt belysning eller utjämning av trösklar. Din ansökan om bostadsanpassningsbidrag handläggs av den tekniska avdelningen.
 
 

Sidan uppdaterad:  2012-06-29
Kontaktperson

Amanda Rask
Teknisk chef

Telefon

0918-141 57

E-postadress


Teknikavdelningen

 

 
Kontaktinformation

Arbetsterapeuter


Kommunens särskilda boenden, hemsjukvård
Sofie Lindström
Maria NilssonVi arbetar mot dessa områden:
Hemsjukvård/Hembesök
Bäckgården
Vinkelbo korttidsboende
Vinkelbo avd 2
Solbacka
Omsorgen (dagcenter + boenden)
Demensteamet Norsjö kommun


 


Telefon: 0918-142 40


Telefontid: 8.00-8.30

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen