klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Gifta sig, partnerskap

Gifta sig, partnerskap

ringar.jpg

Äktenskapet är könsneutralt, det vill säga ni som gifter er kan vara antingen en man och en kvinna, två kvinnor eller två män. Här hittar ni information om hur man gifter sig borgerligt.

Utforma efter önskemål
Ni väljer själva var ceremonin ska äga rum. Det kan vara hemma eller utomhus. Akten utformas efter era önskemål i samråd med förrättaren. Kommunen erbjuder kostnadsfri lokal för vigsel i kommunhuset, Norsjö. Vigseln är kostnadsfri. Däremot får ni bekosta de eventuella resor förrättaren måste göra. 

Två intyg inför ceremonin
Före vigsel ska en hindersprövning göras för att kontrollera att det inte finns något hinder för äktenskap.

De handlingar som behövs är ett hindersprövningsintyg och ett vigselintyg. För att få dessa två intyg behöver ni kontakta Skatteverket, www.skatteverket.se  eller telefon 0771-567 567.
Utländska medborgare ska också kontakta sin ambassad för att få nödvändiga handlingar.

Partnerskap
Tidigare kunde två män eller två kvinnor registrera partnerskap, men lagen om detta upphörde att gälla den 1 maj 2009. Ni som är registrerade partner enligt den tidigare lagen fortsätter att vara det om ni inte väljer att omvandla ert partnerskap till ett äktenskap. På Skatteverkets webbplats finns mer information om detta.

Borgerlig vigsel
Borgerliga vigselförrättare är inte knutna till någon kyrka utan utses av länsstyrelsen efter att ha föreslagits av kommunfullmäktige. Tid för vigsel bokas med varje enskild vigselförrättare (namn och kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida).
Två vittnen ska närvara vid vigseln. Man kan ha vittnen med sig eller så kan de tillkallas av vigselförrättaren. 
 
Vid ceremonin
De två intygen, hindersprövning och vigsel ska lämnas till förrättaren. Ni ska också kunna legitimera er.  Efter ceremonin utfärdas ett vigselbevis/partnerskapsbevis. Förrättaren underrättar skattemyndigheten.

Välja efternamn
Du behåller ditt efternamn när du gifter dig om du inte inför vigseln eller senare ansöker hos Skatteverket om att byta det. Du kan byta till din make/makas efternamn eller till ett dubbelt efternamn som är bildat av era båda efternamn. Din make/maka behöver inte samtycka till bytet. Det finns inga hinder mot upprepade byten under äktenskapet.
Vigselförrättare är inte längre behöriga mottagare av namnansökningar. Du ska därför själv skicka in din namnansökan till Skatteverket.

När ansökan har blivit godkänd skickas ett registerutdrag till dig. Namnet kommer sedan att lämnas till många andra myndigheter och företag.

En ansökan om make/makas namn är avgiftsfri.


Borgerliga vigselförrättare i Norsjö


I Norsjö kommun är följande personer utsedda till vigselförrättare för tiden 2019-01-01--2022-12-31:

  • Gudrun Gustafsson, telefon, 070-318 83 24
  • Isak From, telefon 070-548 77 50
  • Håkan Jansson, telefon 070-220 99 61
  • Mimmi Larsson Sühl, telefon 070-264 55 24

Följende person är utsedd för tiden 2019-01-01--2020-12-31:

  • Martin Landin, telefon: 070-371 72 49

Du kan kontakta Nämndskansliet på Norsjö kommun genom telefonnummer växeln.

 
 

Sidan uppdaterad:  2020-03-09
Kontaktinformation

Nämndskansli
Nämndskansli


Telefon

0918-14 000 (växel)

Till nämndskansliet ringer du när du har frågor som rör kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten, eller om du vill ha fram offentliga handlingar. 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen