klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Familj, barn och ungdom > Stöd till familjen > Kontaktfamilj, kontaktperson

Kontaktfamilj, kontaktperson

Kontaktperson är en medmänniska eller en familj i en vänskaplig relation, ett komplement till anhöriga och vänner. Kontaktpersonen eller familjen ska ge stöd och råd i vardagssituationer och hjälpa till att bryta isolering genom samvaro och hjälp med fritidsaktiviteter.

Vad är en kontaktfamilj/kontaktperson?
En kontaktfamilj är en familj som känner att de har tid och plats att fungera som stöd för en viss barnfamilj, vanligtvis någon helg per månad. Fysisk och psykisk ohälsa, isolering och sociala problem är några av orsakerna till att familjer söker stöd och hjälp. Att vara kontaktfamilj innebär att ge stimulans och stöd utifrån ett eller flera barns specifika behov.
 
En kontaktperson är en person som känner att de har tid och energi att hjälpa andra barn eller vuxna upp till några timmar per vecka. Stödet utgår från barnet/den vuxnes behov av hjälp.

Alla kontaktfamiljer/kontaktpersoner har tystnadsplikt, men är även skyldiga att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om barn far illa.


Vem kan bli kontaktfamilj/kontaktperson?
För att bli kontaktfamilj /kontaktperson behöver man inte någon särskild utbildning eller andra meriter. Intresse, tid och ork räcker långt. En fördel är om familjen har erfarenhet av barn. En utredning görs för att bedöma resurser och matchning med lämpligt uppdrag. Intresseanmälan görs till socialsekreterare på individ och familjeomsorgen. Se kontaktuppgifter till höger.

Ansöka om kontaktfamilj/kontaktperson?
Vårdnadshavarna kan ansöka hos socialtjänsten om kontaktfamilj/kontaktperson för sitt barn. Vuxna ansöker själva. Ansökan kan göras skriftligt eller muntligt, se kontaktuppgifter till höger. Efter att ansökan inkommit görs en utredning för att se vilka behov som finns.
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-02-27
Kontaktperson

Emma Viklund
Familjehemssekreterare

Telefon

070-375 02 13

E-postadress


Arbetsplats
Socialtjänsten (IFO)
 

 

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen