klart.se

Faderskap

faderskap.jpg

Syftet med att fastställa faderskapet har ett stort personligt värde för barnet, att veta sitt ursprung, ha rätt till försörjning och arv samt rätten till båda föräldrarna. Ska barnet bära faderns efternamn kan namnet inte registreras förrän faderskapet är bekräftat.

Om modern är gift
Är modern gift vid barnets födelse anses hennes make automatiskt som barnets far.

Så här går det till
Verksamhetsområdet för skola och omsorg i i Norsjö,  får av Skatteverket en underrättelse om att barn har fötts.

Socialkontoret kontaktar modern genom en kallelse för att boka tid för faderskapsbekräftelse. Sammanbor föräldrarna gör de ett gemensamt besök på socialkontoret för att skriftligen bekräfta faderskapet. Föräldrarna kan själva kontakta socialkontoret före barnets födelse för att bekräfta faderskapet.

Föräldrar som inte bor tillsammans
Om föräldrarna inte bor tillsammans eller om det föreligger oklarheter kring faderskapet sker en mer omfattande utredning, där en rättsgenetisk undersökning kan begäras av mannen eller kvinnan. För barnets framtid är det ytterst betydelsefullt att inga tveksamheter finns omkring faderskapet.

Gemensam vårdnad
I samband med besöket kan föräldrarna anmäla om de önskar att vårdnaden ska vara gemensam för barnet.        
                       
Samkönade
Föräldraskap kan fastställas för barn till samkönade föräldrar som fått barn genom assisterad befruktning på sjukhus i Sverige.           
          
 
 

Sidan uppdaterad:  2011-08-12
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen