klart.se

Adoption

adoption.jpg

Har du frågor och funderingar kring adoption? Då kan du vända dig till en av våra socialsekreterare på Individ- och familjeomsorgen.

Adoptioner finns till för barn som behöver nya föräldrar. Socialtjänsten, via socialnämnden, företräder barnets intressen i adoptionsprocessen.

En adoption innebär att barnet får en ny familj och en ny släkttillhörighet, såväl känslomässigt som juridiskt. En adoption är ett livsavgörande och definitivt beslut för barnet och därför ställer samhället särskilda krav på den som vill adoptera.

Ansvaret för internationella adoptioner delas mellan ursprungslandet, som ansvarar för att barnet är tillgängligt för adoption, och socialnämnden, som ansvarar för att föräldrarna är lämpade och förberedda.
I nationella adoptionsärenden utreder socialtjänsten lämplighet på begäran av domstol, som tar in utredningen som ett underlag till sitt beslut.

Obligatorisk föräldrautbildning
Den som vill adoptera ett barn från utlandet ska ha gått föräldrautbildningen innan socialnämnden kan lämna medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption.

Medgivande från socialnämnden
För att få adoptera ett barn måste du ha ett medgivande från kommunens socialnämnd. Det innebär att en socialsekreterare gör en hemutredning i din familj. Det är socialnämnden som fattar beslut om medgivandet.
 
 

Sidan uppdaterad:  2016-02-11
Kontaktinformation

Socialsekreterare
Socialsekreterare


Telefon

0918-14 000 (växel)

Telefontid

Mån-fre: 9.15 – 10.00

Fax:
0918-141 33

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen