klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Familj, barn och ungdom > Elever med särskilda behov

Elever med särskilda behov

behov.jpg

Skolan ska anpassas till varje elev. Det är respektive rektors ansvar att se till att barn i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver.
Om ditt barn har särskilda behov, ta kontakt med klasslärare eller rektor där ditt barn går i skolan.

Behöver ditt barn särskilt stöd i förskolan eller skolan?

Du kan ansöka om särskilt stöd om ditt barn har exempelvis:

  • Psykiska eller fysiska funktionshinder
  • En diagnos eller är under utredning för en diagnos, ex, ADHD
  • Downs syndrom
  • Hörselnedsättning
  • Talsvårigheter
  • Förlorat en förälder
Har du funderingar eller frågor om ditt barn behöver särskilt stöd i förskolan? Kontakta handläggaren under kontaktinformation.
För skolbarn kontaktar du ansvarig rektor på skolan.

Så här säger skollagen
2 kap. 6 § Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov.

Förskoleverksamhet skall tillhandahållas barn som har fyllt ett år. Barn som inte har fyllt ett år skall tillhandahållas förskola om barnet omfattas av 9 §. Lag (1997:1212).

2 kap. 9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall anvisas plats i förskola eller fritidshem, om inte barnens behov av sådant stöd tillgodoses på något annat sätt.
Kommunen skall genom uppsökande verksamhet ta reda på vilka barn som behöver anvisas plats enligt första stycket. Kommunen skall verka för att barnen utnyttjar den anvisade platsen och informera föräldrarna om verksamheten och syftet med denna.

Om ett barn efter beslut av en kommun vistas i familjehem eller i hem för vård eller boende i en annan kommun, har den kommun som beslutat om vistelsen ansvaret för det individuellt behovsprövade stöd enligt första stycket som barnet kan behöva. Placeringskommunens ansvar upphör om ärendet överflyttas enligt 16 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2001:462).
 
 

Sidan uppdaterad:  2013-12-10
Kontaktinformation

Bastuträsk skola


Telefon

072-246 71 13

Besöksadress

Skolgatan 6, Bastuträsk

Postadress

Skolgatan 6
930 61  Bastuträsk

Skolrestaurang
Telefon: 0915-255 29

 
Kontaktinformation

Norsjö gymnasium och vuxenutbildning
Norsjö gymnasium och vuxenutbildning


Telefon

0918-142 70 eller 072-510 29 05

Besöksadress

Skolgatan 26

E-postadress


 

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen