klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Invandring och integration > Arbete och praktik

Arbete och praktik

arbete.jpg

För att den som är nyanländ ska kunna komma in på den svenska arbetsmarknaden tar Arbetsförmedlingen fram en etableringsplan för den nyanlände.

En etableringsplan är planering för den närmaste tiden i Sverige. I planen ska det stå vilka förväntningar och mål den nyanlände har, men också vad personer har studerat och jobbar med. I planen ingår också
ett introduktionsprogram där den nyanlände får studera svenska språket, lära sig mer om det svenska samhället och göra praktik. Målet med introduktionsprogrammet är att få en bra start i det svenska samhället som gör det enklare att komma ut i arbete och självförsörjning.

Ekonomiskt stöd
Varje person som deltar i introduktionsprogrammet får ekonomiskt stöd, så kallad etableringsersättning. Ersättningen ska räcka till hyra, mat och andra nödvändiga utgifter. Är personen frånvarande från programmet, är sjuk eller behöver vårda ett sjukt barn, så blir det avdrag i ersättningen.

Praktik
Målet med praktik är att flyktingar på ett bra sätt skall kunna integreras i svenskt vardags- och arbetsliv. Praktik ger också möjlighet att på ett naturligt sätt träna svenska språket.

Under praktiken får praktikanten ersättning från kommunen som ska räcka till mat, hyra och andra viktiga utgifter. Praktikanten är försäkrad via kommunen under sin introduktionstid och praktiktid mot olycksfall och eventuellt materiella skador som kan uppstå på företaget.

Praktikperioden varierar efter möjlighet och önskemål. Den kan vara heltid eller deltid i kombination med studier i svenska.
 
När praktikperioden är över behöver inte företaget erbjuda någon anställning, men kommunens flyktingmottagning berättar gärna för arbetsgivaren om de olika förmånliga anställningsformer som finns, som Instegsjobb och Nystartsjobb.

Flyktingmottagningen erbjuder råd och stöd till praktikhandledaren under praktikperioden. Vi håller kontinuerlig kontakt medpraktikplatserna och gör täta uppföljningar kring hur det går.

Innan flyktingmottagningen och arbetsplatsen ingår ett avtal ordnar flyktingmottagningen ett yttrande från fackliga representanter om det behövs.

 
 

Sidan uppdaterad:  2016-05-31
Kontaktperson

Fredrik Eriksson
Arbetsmarknadshandläggare

Telefon

0918-140 80

E-postadress


Arbetsplats
Tillväxtavdelningen
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen