klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Trygg och säker > Brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande arbete

Allas ansvar

Den främsta förutsättningen för ett bra brotts-förebyggande arbete är att hela kommunen är med och drar i samma riktning men utifrån våra olika roller. Under denna sida kan du läsa mer om det brottsförebyggande arbetet i Norsjö kommun och hur du själv kan engagera dig i det brottsförebyggande arbetet.
 
Det brottsförebyggande arbetet är tvärsektoriellt, det är alltså inte upp till bara en förvaltning eller en aktör att ansvara, genomföra eller utveckla detta arbete utan det är ett gemensamt ansvar.

Norsjö kommun har ett samverkansavtal med polisen och samverkar på olika nivåer, som exempelvis i den lokala förebyggargruppen.
Mycket av kommunens och polisen brottsförebyggande arbete är riktat mot ungdomar för att på ett tidigt stadium förhindra att de hamnar i brottslighet.

Brottsförebyggande arbete kan vara både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder. Det kan vara allt från att polisen finns på plats under en fotbollsmatch för att förhindra bråk till att polisen samverkar med kommunen för att minska ungdomsbrottsligheten. 
 
Som enskild individ kan du vara med och hjälpa oss på olika sätt till exempel; vara med och nattvandra, ge dina ideér och synpunkter till oss, informera om du ser något som händer i ditt område, vara med i grannsamverkan.


 
 
 

Sidan uppdaterad:  2017-03-13
Kontaktperson

Skoogh
Mari-Louise Skoogh
Avdelningschef kultur och folkhälsa

Telefon

0918-141 80

Mobiltelefon

070-646 49 44

E-postadress


Arbetsplats
Kultur och folkhälsa

Folkhälsa och ungdomsfrågor, fritidsgård, ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak), BRÅ (brottsförebyggande)
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen