klart.se

Du är här: Kultur och fritid > Kulturskolan > Regler och avgifter

Regler och avgifter

notebook-2386034_960_720.jpg

Här hittar du regler och avgifter för kulturskolan. Avgifterna står till höger på sidan. Du betalar för kulturskolan varje termin. Kom ihåg att tala om i god tid när eleven vill sluta spela.


Anmälan gäller hela läsåret.
Elev som ej önskar fortsätta med undervisningen måste meddela detta senast en månad efter skolstart. I annat fall kommer faktura på terminsavgift att skickas ut.

Avgifter

Musik
500 kr/termin per barn

Hyra instrument 
100 kr/termin

Orkester
200kr/termin per barn

Körsång
200kr/termin per barn

Dans
600 kr/termin per barn

Teater
600 kr/termin per barn

Lån av instrument
Musikskolan har ett antal instrument till utlåning. Elever får låna instrument i den mån det finns. Det instrument som lånas ut är blåsinstrument och stråkinstrument. Övriga instrument bör eleven tillhandahålla själv.

Keybord, gitarr, slagverk
De senaste åren har intresset för dessa instrument varit av en sådan omfattning att de elever som anmäler sig på dessa instrument får vara beredd på att undervisningen kan komma att bedrivas i grupp.

Sång
I mån av plats kan man kombinera att spela ett instrument, men även vara med i sångverksamheten. Om man väljer att både spela ett instrument och sjunga i grupp, betalar man bara avgift för instrumentkursen.

Hemuppgifter och övning
Ingen kan lära sig att spela ett instrument enbart på en 20-minuters- lektion i veckan. Därför får eleven nästan alltid hemuppgifter. En positiv inställning från föräldrar och syskon till elevens musicerande i hemmet kan inte nog överskattas.

Spelbok
Eleven får själv bekosta den spelbok som respektive lärare anser lämplig. Varje elev bör dessutom till varje lektion ta med en pärm där lösa blad kan förvaras.

Kom ihåg!
Elever behöver ansöka om ledighet för musikundervisning skoltid.

Du hittar ansökan om ledighet bland kommunens e-tjänster.

 
 

Sidan uppdaterad:  2020-10-05
Kontaktperson

Skoogh
Mari-Louise Skoogh
Avdelningschef kultur och folkhälsa

Telefon

0918-141 80

Mobiltelefon

070-646 49 44

E-postadress


Arbetsplats
Kultur och folkhälsa

Folkhälsa och ungdomsfrågor, fritidsgård, ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak), BRÅ (brottsförebyggande)
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen